Zagospodarowanie zielenią Al. Korfantego w Katowicach

W tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace związane z wykonaniem nowej zieleni na Al. Korfantego w Katowicach pomiędzy Rynkiem a Rondem Ziętka.

27 września Miejski Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach zajmie cześć jezdni po zachodniej stronie alei (ok. 2 m), w celu przygotowania terenu pod przyszłe nasadzenia. W ramach prac zostaną usunięte krawężniki, asfalt oraz cześć podłoża. Po zakończeniu tego etapu do dalszych prac przystąpi Zakład Zieleni Miejskiej.

Przygotowany odcinek zostanie wypełniony ziemią rodną, na której pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny oraz kwiaty wieloletnie. Łącznie w tej części pojawi się 31 kolumnowych klonów polnych z gatunku ‘Huibers Elegant’ o wysokości 7 metrów, a także cała gama różnych bylin takich jak kocimiętka, jeżówki czy rudbekie. Rolę kwiatów wieloletnich będą pełnić różne gatunki róż.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień br. Jest to jednak uzależnione od dostawy drzew dla Zakładu Zieleni, który jest obecnie w fazie organizacji przetargu na zakup roślin.

Jezdnia od strony wschodniej doczeka się identycznych prac i nasadzeń w przyszłym roku.