Deklaracja dostępności Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fabian Pinkawa.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 251 77 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZZM Katowice - Mieczysław Wołosz
 • Adres: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 251 77 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • znajduje się przenośna pętla indukcyjna,
 • nie są emitowane informacje głosowe,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

BUDYNEK A

Piętrowy budynek biurowy, dostęp z poziomu terenu. Na parterze budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość przywołania osoby pracującej na pierwszej kondygnacji i załatwienia sprawy na parterze. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

BUDYNEK B

Piętrowy budynek biurowy, do drzwi wejściowych prowadzi podjazd. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość przywołania osoby pracującej na pierwszej kondygnacji i załatwienia sprawy na parterze. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Budynku A.