O Zakładzie Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach zajmuje się utrzymaniem oraz pielęgnacją powierzonych nam terenów zieleni w obrębie miasta Katowice

W ramach statutowych zadań wykonujemy:

 • Utrzymanie porządku i czystości w parkach, na placach zabaw, skwerach i ścieżkach rowerowych
 • Pielęgnację nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów
 • Obsadzanie kwietników sezonowych, wież kwiatowych i donic zawieszonych na słupach lamp
 • Koszenie, zgrabianie trawy i liści, nawożenie, nawadnianie trawników
 • Przygotowanie terenów pod uroczystości, imprezy miejskie i okolicznościowe
 • Pielęgnację drzewostanu na terenach miejskich w tym w parkach zabytkowych
 • Zimowe utrzymanie alejek i chodników w parkach i skwerach
 • Współorganizowanie imprez

Zieleń w pasach drogowych

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach od dnia 01.01.2013 roku utrzymuje zieleń w pasach drogowych w Katowicach. Prace podzielone są na 5 etapów:

 • sprzątanie wiosenne pasów drogowych
 • I koszenie
 • II koszenie
 • III koszenie
 • sprzątanie jesienne pasów drogowych.

W związku z przeprowadzeniem robót przez podwykonawców oraz przez ZZM przepraszamy za zaistniałe utrudnienia wynikające z konieczności usunięcia skoszonej trawy z pasów drogowych.