Planowana wycinka drzew przy ul. Owsianej

Zakład Zieleni Miejskiej informuje, że w przyszłym tygdniu dokona wycinki 15 drzew wzdłuż ul. Owsianej na mocy decyzji Marszałka Wojewódzktwa Śląskiego nr 2993/OS/2020.

Wszystkie przeznaczone do wycinki drzwa są zagrażające tzn. że występuje ryzyko ich samoistnego złamanie i powalenia m.in. na jezdnię. Obumarcie drzew zostało stwierdzone w trakcie oględzin dokonanych przez pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Decyzja 2993/OS/2020 dotyczy łącznie 20 drzew zlokalizowanych wzdłuż ul. Owsianej, jednak do tego czasu 4 z nich już się przewróciły, a jedno w najgorszym stanie zostało już wycięte przez ZZM. Drewno pozostawione po wycine zostanie wywezione oraz zutylizowane.