Widok na pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach

Nowa zieleń może ozdobić pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach

Placu Sejmu Śląskiego może stać się kolejnym po ul. Dworcowej i Warszawskiej miejscem, gdzie w miejsce betonu pojawi się zupełnie nowa zieleń. Wszystko za sprawą koncepcji zazielenienia terenu wokół pomnika Wojciecha Korfantego.

Koncepcja zagospodarowania zielenią Placu Sejmu Śląskiego zakłada likwidację wszystkich obecnie istniejących miejsc parkingowych wokół pomnika Wojciecha Korfantego, a także usunięcie nawierzchni drogowej pomiędzy Placem a przystankiem autobusowym na ul. Jagiellońskiej.

W ich miejsce zostanie posadzonych od 35 do 40 dużych drzew – lipy, klony lub platany.
W momencie ich sadzenia powinny one mieć minimalną wysokość 8 metrów i pień o obwodzie min. 35 cm. Dodatkowo zakłada się powstanie zielonej przestrzeń w postaci roślin okrywowych – bylin
i krzewów. Wszystko przy zachowaniu obecnego tam pomnika i placu defiladowego położonego od strony budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Jednym z ciekawszych elementów koncepcji jest obniżenie terenu pomiędzy pomnikiem
a ul. Jagiellońską, który stanie się naturalną niecką zbierającą wodę deszczową z dużych i nawalnych opadów. Zgromadzona w ten sposób deszczówka będzie stopniowo rozsączona bezpośrednio do gruntu, a nie do systemu kanalizacji miejskiej. W samej niecce mają się pojawić rośliny odporne na okresowe zalewanie, jak np. świdośliwa.

Na odnowionym, zielonym Placu Sejmu Śląskiego mają pojawić się także elementy małej architektury – ławki, leżaki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo nad niecką będzie przebiegał pomost zbudowany z drewna egzotycznego. Plac ma zostać także doświetlony nowymi lampami parkowymi,
a nowo posadzone drzewa otrzymają oddolną i boczną iluminację.

Odnowienia ma doczekać się także teren wokół przystanku autobusowego na ul. Jagiellońskiej. Koncepcja zakłada renowację istniejących tam murków i słupów oświetleniowych oraz uzupełnienie ich brakujących elementów. Dodatkowo po obu stronach przystanku mają powstać dwie nieduże fontanny.

Planuje się, że do końca 2022 roku na podstawie istniejące koncepcji powstanie projekt nowego zagospodarowania Placu Sejmu Śląskiego, a sama realizacja miałby się rozpocząć w 2023 roku pod warunkiem, że Zakład Zieleni Miejskiej będzie posiadał niezbędne środki na przeprowadzenie prac.