Nieskategoryzowane - Zakład Zieleni Miejskiej - Katowice

Inwestycje

Strona w budowie...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fabian Pinkawa.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 251 77 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZZM Katowice - Mieczysław Wołosz
 • Adres: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 251 77 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • znajduje się przenośna pętla indukcyjna,
 • nie są emitowane informacje głosowe,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

BUDYNEK A

Piętrowy budynek biurowy, dostęp z poziomu terenu. Na parterze budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość przywołania osoby pracującej na pierwszej kondygnacji i załatwienia sprawy na parterze. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

BUDYNEK B

Piętrowy budynek biurowy, do drzwi wejściowych prowadzi podjazd. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość przywołania osoby pracującej na pierwszej kondygnacji i załatwienia sprawy na parterze. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Budynku A.

Zgłoszenia interwencyjne

Zakład Zieleni Miejskiej przyjmuje zgłoszenia interwencyjne w poniższych sprawach:

 • Koszenie trawy na terenach miejskich i w pasach drogowych
 • Pielęgnacja/przycinka drzew na terenach miejskich i w pasach drogowych
 • Uprzątnięcie terenów miejskich z zalegających odpadów, gałęzi i liści
 • Wycinka chorych/martwych drzew na terenach miejskich (z wyłączeniem pasów drogowych)
 • Usuwanie złomów (przewróconych drzew)
 • Uprzątnięcie drewna pozostawionego ramach interwencji Straży Pożarnej

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie 32 251 77 51 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszeń przesyłanych drogą mailową prosimy o dołączanie zdjęć.

Informacje kontaktowe

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 07:00 - 15:00

Dane kontaktowe:

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Kościuszki 138
40–523 Katowice
REGON: 003545711

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: /zzmkce/skrytka

Przyjmowanie skarg i wniosków stron

Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 7:00 do 8:00
Z-ca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 15:00

Dane do faktury:

Nabywca: MIASTO KATOWICE
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
NIP: 634-001-01-47

Odbiorca: ZAKŁAD ZIELENI MIJESKIEJ
ul. Kościuszki 138
40-523 Katowice

Telefon:

32 251-98-95
32 251-77-51
32 251-51-86
32 251-50-81

Numery wewnętrzne:

24 - Administracja

23 - Kadry, BHP

16 - Dział Planowania i Uzgodnień/Specjalista ds. komunikacji społecznej

11 - Kierownik Działu Planowania i Uzgodnień

17 - Księgowość

20 - Kasa

21 - Dział Zaplecza Technicznego

18 - Zamówienia publiczne

25 - Zaopatrzenie i magazyn

27 - Informatyk

Oddziały Terenowe:

Rejon Śródmieście I i II
ul. Kościuszki 138
tel. 32 251-77-51 wew. 28

Rejon Ligota
Park Zadole

Rejon Szopienice
ul. Bednorza 60
tel. 32 209-95-06

Katowicki Park Leśny
ul. Francuska 180a

Rejon VI
ul. Francuska 180a

Dział Produkcji Roślinnej
ul. Szopienicka 69
tel. 606-870-796

Dział Projektowania
ul. Francuska 180a
tel. 730-177-266

O Zakładzie Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach zajmuje się utrzymaniem oraz pielęgnacją powierzonych nam terenów zieleni w obrębie miasta Katowice

W ramach statutowych zadań wykonujemy:

 • Utrzymanie porządku i czystości w parkach, na placach zabaw, skwerach i ścieżkach rowerowych
 • Pielęgnację nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów
 • Obsadzanie kwietników sezonowych, wież kwiatowych i donic zawieszonych na słupach lamp
 • Koszenie, zgrabianie trawy i liści, nawożenie, nawadnianie trawników
 • Przygotowanie terenów pod uroczystości, imprezy miejskie i okolicznościowe
 • Pielęgnację drzewostanu na terenach miejskich w tym w parkach zabytkowych
 • Zimowe utrzymanie alejek i chodników w parkach i skwerach
 • Współorganizowanie imprez

Zieleń w pasach drogowych

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach od dnia 01.01.2013 roku utrzymuje zieleń w pasach drogowych w Katowicach. Prace podzielone są na 5 etapów:

 • sprzątanie wiosenne pasów drogowych
 • I koszenie
 • II koszenie
 • III koszenie
 • sprzątanie jesienne pasów drogowych.

W związku z przeprowadzeniem robót przez podwykonawców oraz przez ZZM przepraszamy za zaistniałe utrudnienia wynikające z konieczności usunięcia skoszonej trawy z pasów drogowych.

Informacje kontaktowe

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

ul. Tadeusza Kościuszki 138
40-523 Katowice

tel. 32 251 77 51
e-mail: kontakt@zzm.katowice.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 32 251 77 51
e-mail: kontakt@zzm.katowice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony