I edycja Zielonego Budżetu

Zadania zrealizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej w I edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego

    WNIOSKI OGÓLNOMIEJSKIE  
ZM/21 Pielęgnacja - podcięcie drzew i krzewów rosnących w dolinie rzeki Kłodnicy na odcinku ulicy Hetmańska - Nasypowa oraz wycinka chaszczy i chwastów Podcięcie połamanych drzew i wycinka wyschniętych, usunięcie bardzo wielu chaszczy i dzikich zarośli poprzez ich usunięcie, regularne wywożenie zapełnionych koszy na śmieci. 27 604,80 zł
JP 1   ŚRÓDMIEŚCIE  
ZL1/05 Zielony skwer przed Superjednostką Proponuję urządzenie zielonego skweru w pobliżu Ronda im. Gen. Ziętka oraz Superjednostki. Obecnie ten teren jest mocno zdegradowany i właściwie nie pełni żadnej funkcji. Żeby to zmienić, trzeba zrekultywować ziemię (usunąć pozostałości asfaltu i nawieźć nową ziemię), nasadzić około 20 drzew i około 400 m kw. krzewów i bylin, wysiać bądź rozłożyć z rolki około 400 m kw. trawnika (zamiennie można wysiać łąkę kwietną). Do tego dojdzie zakup ławek i koszy na śmieci. 136 464,30 zł
ZL1/07 Zielone kwietniki przy tramwaju Stworzenie kwietnika - miejsca z zagospodarowaną zielenią na skwerku trawnika przy torach tramwajowych przy ul. Kościuszki. 37 279,06 zł
JP 2   ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA  
ZL2/01 Rewitalizacja Zielonego Zakątka Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej 700 m2 x 45zł m2
Przygotowanie terenu pod Skwer dla mieszkańców.
27 727,95 zł
ZL2/06 Plac Bernarda Poloka-rewitalizacja - sadzenie drzew i krzewów liściastych ozdobnych,
- założenie kwietnika na Placu
49 153,68 zł
JP 3   ZAWODZIE  
ZL3/02 Rewitalizacja żywopłotów przy ulicy 1 Maja Zadanie ma na celu rewitalizację żywopłotu przy ul. 1 Maja na wysokości ul. Murckowskiej w dzielnicy Zawodzie. W ramach zadania zieleń powinna zostać uzupełniona w miejscach ubytków, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i widoczności pojazdów poruszających się po ul. 1 Maja. Planowane jest, aby nasadzenia składały się z forsycji (jak to miało miejsce wcześniej). W miejscach gdzie byłoby to niemożliwe np. ze względów bezpieczeństwa i konieczności zachowania odpowiedniej widoczności proponuję, aby były to niższe rośliny o małym przyroście np. krzewy płożące. Dodatkowo pożądane byłoby zabezpieczenie roślinności przed działaniem solanki, która jest posypywana na jezdnię w okresie zimowym, co mogło być przyczyna przetrzebienia roślinności. 111 861,81 zł
JP 4   OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC  
ZL4/03 Rewitalizacja zieleni wzdłuż ul. Sikorskiego Projekt dotyczy zieleni wzdłuż ul. Sikorskiego. Na odcinku między ul. Graniczną a ul. Paderewskiego chodzi tylko o południową stronę ulicy (między jezdnią a chodnikiem), na dalszym odcinku na wschód od ul. Paderewskiego chodzi o obie strony ulicy (po południowej stronie ulicy – między jezdnią a chodnikiem, a po północnej stronie ulicy na północ od chodnika i drogi dla rowerów). Zadanie polegałoby na rewitalizacji w/w zieleni. W ramach zadania proponuje się: rewitalizację żywopłotu, trawników, nasadzenie dodatkowych drzew oraz pielęgnację tych istniejących, założenie fragmentów łąki kwietnej lub kwietników, oczyszczenie chodnika z trawnika 82 554,14 zł
ZL4/04 Odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym Zadanie ma na celu odtworzenie istniejącego małego stawu znajdującego się przy wejściu na drewnianą kładkę w Katowickim Parku Leśnym. Jest to oczko wodne, które znajduje się na linii potoku, który łączy się w dalszej części parku z Potokiem Leśnym. Kiedyś był to urokliwy, mały staw z wodą i ładnymi roślinami wodnymi, który zatrzymywał wodę oraz powiększał system retencji, teraz jest zarośnięty i zamulony. Zadanie zakłada jego oczyszczenie z mułu i liści oraz nasadzenia atrakcyjnych roślin wodnych i nadwodnych (np. lilii wodnych, traw ozdobnych, funkii) 54 256,23 zł
JP 5   BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA  
ZL5/02 Ogród deszczowy - przeciwdziałanie  skutkom suszy poprzez budowę zielonej infrastruktury na Osiedlu Zgrzebnioka Wykonanie jednego ogrodu deszczowego, w którym będą sadzone rośliny hydrofitowe. Prace będą prowadzone w zakresie przygotowania do sadzenia roślin oraz samego sadzenia. 7 174,56 zł
JP 6   LIGOTA - PANEWNIKI  
ZL6/04 Sad sąsiedzki "Owoce Ligoty" Nasadzenie 15 sztuk drzewek i 40 sztuk krzewów owocowych w ramach ogólnodostępnego ogrodu – sadu. Nawiązanie tym działaniem do początków terenów dzielnicy miasta Katowice i powrót do jej początków sielsko- wiejskich, ogrodniczo – rolniczych. W sadzie pojawią się drzewka gatunków i odmian łatwych w uprawie a jednocześnie dobrze radzących sobie w warunkach miejskich: jabłonie parchoodporne, grusze, mirabelki, śliwy, wiśnie, czereśnie. Przewidziane też są krzewy owocowe takie jak: agrest, dereń jadalny, porzeczka czerwona i czarna, aronia, bez czarny. Pośród drzew pojawi się kilka wygodnych ławek, dla wygody mieszkańców oraz tabliczki informacyjne. Przewidziane w projekcie głazy narzutowe zabezpieczą teren przed jego niszczeniem/rozjeżdżaniem przez samochody. Z czasem, gdy sad będzie rozrośnięty, stanie się miejscem przyjaznym różnym gatunkom ptaków i innych zwierząt. Możliwy stanie się montaż budek lęgowych, karmników czy schronień dla drobnych ssaków np. jeży.
Realizacja projektu nastąpi w przestrzeni ogólnodostępnej. Będzie to miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz miłośników przyrody i sadownictwa.
21 861,06 zł
ZL6/05 Ptasi dom W ramach projketu proponuję montaż 150 budek lęgowych dla małych ptaków miejskich (sikory, wróble, szpaki) w wymienionych w projekcie lokalizacjach na terenie dzielnicy Ligota-Panewnik. Wnioskuję, a by dokładne miejsce montażu budek na drzewach wskazał ornitolog. Sposób montażu budek na drzewach nie powinien uszkodzić kory drzew. 18 950,00 zł
ZL6/06 Zielona aleja drzew na Kokocincu W ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia: - 20 sztuk drzew gatunków rodzimych (w tym roślin miododajnych) tj. brzoza, lipa drobnolistna, głóg, kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy; - 20 sztuk krzewów kwitnących (tj. dereń, czarny bez, tawuła, pęcherznica); - 50 sztuk pnączy i bylin. Nasadzenia zostaną zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszego (po obu jego stronach) między terenem szkoły podstawowej, a ulicami Płochy i Kijowską. Granice alei ozdobią głazy narzutowe. Istniejący klomb zostanie odnowiony oraz zaprojektowany pod nowe nasadzenia złożone z krzewów i bylin. Dodatkowo zostanie tam umieszczony domek/hotel dla owadów. 45 490,75 zł
ZL6/07 Kwitnące drzewa przy ul. Wybickiego oraz ul. Kruczej Celem projektu jest utworzenie alei kwitnących drzewa i krzewów w pasach zieleni znajdujących się wzdłuż ul. Wybickiego oraz ul. Kruczej. Projekt zakłada zakup i nasadzenie: - 30 sztuk drzew rodzimych gatunków (w tym kwitnących) takich jak: głóg w odmianach, wiśnia piłkowana, śliwa, jarząb pospolity, klon, grab; - 30 sztuk krzewów gatunków takich jak: pęcherznica w odmianach, dereń zwyczajny, dereń jadalny, budleja Dawida, bez czarny, tawuła w odmianach. W ramach założenia zostanie też wykonane przygotowanie terenu, zabezpieczenie roślin oraz zastosowanie podłoża kierunkowego pod rośliny. Przewidziana też jest pielęgnacja roślin po posadzeniu (jeden sezon wegetacyjny). 64 862,68 zł
ZL6/08 Ligota - przywrócenie zieleni wzdłuż chodników Posadzenie 2 drzew: jeden na roku ulicy Słupskiej i Koszalińskiej 22 - w miejscu niedawno wyciętej akacji oraz drugi od strony Placu Miast Partnerskich - także w miejscu wyciętego drzewa. Posadzenie 3 drzew na małej skarpie na Skwerze prof. W Winklera (od siłowni do Świdnickiej). Posadzenie 10 niskich, ozdobnych drzew - katalpa kulista - wzdłuż chodnika biegnącego na ukos po Skwerze prof. Wilibalda Winklera, 5 od strony wschodniej (blok Świdnicka 30-34) i 5 po zachodniej (od strony Koszalińskiej 30-32). 13 627,53 zł
JP 9   OSIEDLE TYSIĄCLECIA  
ZL9/01 Łąki kwietne dla Tysiąclecia Projekt zadania zakłada wykonanie łąk kwietnych wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w następujących lokalizacjach: 1. Skwer Tadeusza Jasińskiego na powierzchni ok 660 m² 2. W rejonie Ronda Sławika na powierzchni ok. 240 m² 3. Wciągu ulicy Piastów w rejonie stawu Maroko na powierzchni ok 648 m² 4. W rejonie Ronda Wolnego na powierzchni ok 867 m² W wysianej mieszance powinny pojawić się gatunki rodzimych wieloletnich roślin łąkowych takie jak: • wyka ptasia • złocień zwyczajny • komonica zwyczajna • firletka poszarpana • jaskier ostry • świerzbnica polna • brodawnik zwyczajny • kozibród łąkowy • krwawnik pospolity • chaber łąkowy • krwiściąg lekarski • bukwica pospolita Do mieszanki roślin łąkowych powinna być dodana mieszanka polnych roślin jednorocznych: • złocień polny • mak polny • maruna bezwonna • rumian polny • chaber bławatek • kąkol 76 163,03 zł
ZL9/05 Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Tysiąclecia W ramach zadania zostanie zasadzonych do 9 drzew wzdłuż ulicy Tysiąclecia. 9 434,67 zł
ZL9/07 Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Mieszka I W ramach zadania zostanie zasadzonych do 21 drzew wzdłuż ulicy Mieszka I 11 930,97 zł
ZL9/08 Drzewa na terenie osiedla Tysiąclecia na Placu Ronalda Reagana W ramach zadania zostanie zasadzonych do 7 drzew w rejonie placu Ronalda Reagana. 9 410,83 zł
JP 10   DĄB  
ZL10/01 Zazielenienie skweru porucznika Henryka Kalemby w dzielnicy Dąb W ramach zazielenienia przestrzeni publicznej na skwerze porucznika Henryka Kalemby zlokalizowanym przy ulicy Dębowej zostaną posadzone krzewy kwitnące sprzyjające ptakom np. berberysy oraz byliny i nasadzona roślinność niska. Posadzenie roślin, które nie wymagałyby częstego przycinania i pielęgnacji, rosnące w swoim naturalnym pokroju zwiększą bioróżnorodność otoczenia.  72 408,10 zł
JP 11   WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC  
ZL11/01 Budki lęgowe dla małych ptaków na osiedlu Józefowiec
Proszę o zakup gotowych budek lęgowych (typ: A1, A, B) przeznaczonych dla mniejszych ptaków oraz o ich zawieszenie przez ZZM na drzewach w okolicy 4 ulic osiedla Józefowiec
2 830,00 zł
ZL11/02 Zielone płuca Słonecznej Działka 74/30 przy ul. Ściegiennego51/Słonecznej 49 obok przychodni Medina to teren dawnego placu zabaw. Od wielu lat teren ten jest nieużytkiem, który porastają jedynie chwasty. Mieszkańcy (w tym ja) od wielu lat próbują rozsiać drzewa na tej działce, jednak ze względu na koszenie wszystkiego kończy się to niepowodzeniem.
W ramach zadania proszę o nasadzenie ok. 15 wysokich drzew liściastych – dębów, buków, kasztanowców, ( a w miarę możliwości także iglastych), na terenie między wymiennikownią ciepła Tauron, a ogródkami działkowymi, aby stworzyć „zielone płuca” dla tej części dzielnicy.

Odpowiednio rozłożone nasadzenia pozwolą stopniowo rewitalizować ten teren.
14 049,72 zł
ZL11/03 Magnolia dla ulicy Szczecińskiej W ramach zadania należy dokonać zakupu 1 okazu magnolii. Proponuje się magnolię Loebnera typu Leonard Messel. Jeżeli w ocenie Zespołu Opiniującego ten gatunek okaże się niezasadny lub niemożliwy do posadzenia i utrzymania, proponuje się inny okaz z rodziny magnoliowatych.
Przy zakupie należy wyważyć fakt trudnego znoszenia przesadzania przez magnolie (czyli okaz nie może być „za stary”), z próbą osiągnięcia efektu wizualnego jak najszybciej (czyli okaz nie powinien być „za młody”, by już możliwie w pierwszym/drugim sezonie mógł „cieszyć oko”) – zgodnie z doświadczeniem i najlepszym przekonaniem co do wyboru okazu przez podmiot realizujący zadanie.
W dalszej kolejności należy przygotować glebę, dokonać posadzenia i zabezpieczenia magnolii (podlanie, ściółkowanie itp.) zgodnie z techniką postępowania z tego typu gatunkami oraz ogólnymi praktykami sadzenia drzew, które okażą się zasadne w tym przypadku.
Należy pamiętać o pielęgnacji (podlewanie, ewentualne nawożenie lub inne działania) magnolii w każdym sezonie – jak wyżej, zgodnie z przyjętą ogólną praktyką pielęgnacji drzew i ewentualną dodatkową, związaną z tym gatunkiem.
                  286,20 zł
JP 12   KOSZUTKA  
ZL12/03 Koszutka dom dla owadów Zakup i montaż 6 hoteli dla owadów na terenach wskazanych 9 999,99 zł
JP 13   BOGUCICE  
ZL13/01 Zielona ul. Normy Zielona ul. Normy - ideą przewodnią jest nasadzenie zieleni w pasie trawnika przy jezdni gdzie nie ma chodnika ani ruchu pieszych. Nasadzenia dotyczą: drzew niskorosłych oraz krzewów liściastych typu np. śnieguliczka. Głównym założeniem jest wykorzystanie niezagospodarowanego obecnie terenu pod zieleń miejską. Takie zagospodarowanie wpisuje się w bieżący trend zazielenienia terenów w mieście. 48 896,58 zł
ZL13/02 Żywopłoty na Modrzewiowej Głównym działaniem zadania będzie nasadzenie żywopłotów wzdłuż ul. Modrzewiowej w rejonie numerów 19 do 23. Żywopłoty mają oddzielić teren zieleńca od pasa drogowego i parkingu na ul. Modrzewiowej. 6 526,45 zł
ZL13/04 Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika W ramach zadania ma zostać obsadzona skarpa, która wyłapuje deszczówkę z osiedla Wajdy spływająca na domy przy ul. Ludwika. Na szczycie skarpy obok ciągu pieszego zostaną nasadzone drzewa typu: dąb, klon, jarząb szwedzki, a na pochyłości skarpy forsycja i jałowiec Wirginiana. Roślinność zatrzyma deszczówkę spływającą po obecnym trawniku. 10 711,03 zł
ZL13/05 Lasek na ul. Hoppego W północnej części działki na zakręcie ul. Hoppego może powstać mini- las o pow. 400 m kw. Na obrzeżu (przy chodniku) wyrosną migdałowce trójklapkowe a w centralnej części dostojne platany. 3 526,20 zł
ZL13/07 Nasadzenie drzew w ciągu ulicy Markiefki Nasadzenie 5 drzew w linii chodnika przy ulicy Markiefki 67 do 71. Przygotowanie podłoża przez usuniecie asfaltu i nasadzenie drzew liściastych, jak pokazano w dalszej treści. 35 688,00 zł
JP 14   DĄBRÓWKA MAŁA  
ZL14/01 „W moim ogrodzie” Projekt przewiduje nasadzenia drzew owocowych, które staną się uatrakcyjnieniem przestrzeni rekreacyjnej w Parku Zielony Zakątek i i placu zabaw "Ranczo". Zakładamy posadzenie drzew oraz krzewów kwitnących i owocujących oraz tworzących z czasem małe skupiska zaroślowe.
Drzewa, których owoce i kwiaty stanowią pokarm dla ptaków i dla owadów zapylających. Są to jarzębiny, rajskie jabłonki (m.in Ola i inne różnokolorowe odmiany), wiśnie, czereśnie, tarnina, dereń jadalny (różne odmiany), nieszpułka, aronia.
5 823,99 zł
ZL14/02 "Zielona Dąbrówka - nasadzenia żywopłotowe w ciągu ulicy Le Ronda" Zadanie miałoby polegać na uzupełnieniu niezrealizowanych nasadzeń z roku 2015 wskazywanych przez Radę Jednostki Pomocniczej kadencji 2015- 2019 oraz wskazywanych przez Radę aktualnej kadencji, która zaproponowała nasadzenia zastępcze w roku bieżącym. 46 685,14 zł
JP 17   GISZOWIEC  
ZL17/03 Przyjemniej na Giszowcu - ukwiecenie skweru Gawlika Projekt obejmuje uzupełnienie terenów trawiastych o nowa trawę, dosypanie kory na klombie, stworzenie na jednym z trawników kwietnika, dosadzenie roślin kwitnących w ramach kwitnącej łąki oraz uzupełnienie żywopłotu w obrębie opisanego miejsca. 71 934,47 zł
JP 18   MURCKI  
ZL18/01 Założenie kwietników przy skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Solskiego i Baczyńskiego W ramach zadania wykonane zostanie założenie kwietników na terenie w pobliżu skrzyżowania ulic Bielskiej, Solskiego i Baczyńskiego. Na powyższym terenie znajdują się trawniki, na których mogłyby zostać posadzone rośliny, które uczyniłyby naszą dzielnicę miejscem bardziej przyjaznym i estetycznym. Teren znajduje się w eksponowanym miejscu, które dziennie mijają tysiące mieszkańców Katowic. Szacunkowe koszty wykonania zadania zostały opracowane na podstawie cennika Zielonego Budżetu miasta Katowice na rok 2020. 13 753,46 zł
ZL18/02 Uporządkowanie trawnika przy ul. Baczyńskiego Na ulicy Baczyńskiego - działka 1571/88 (karta 19, obręb 0013) przed sklepem Euro - znajduje się zaniedbany trawnik, dodatkowo wydeptany przez osoby parkujące przy jezdni i skracające sobie drogę do sklepu. Chciałbym zgłosić potrzebę przeprowadzenia następujących prac: - przekopanie miejsc gdzie są "dzikie ścieżki", - zasianie w miejscach wyżej wymienionych, - dosadzenie krzewów (ligustr?) od strony sklepu, - ustawienie solidnego ogrodzenia np z bali, które uniemożliwiałoby skracanie sobie drogi 3 608,06 zł
ZL18/03 Aleja wiśniowa przy ul. Bogdanowicza W ramach zadania planuje się nasadzenia drzew, które mogłyby być aleją spacerową dla mieszkańców, z zachowaniem dotychczasowych traktów pieszych. Drzewa wiśniowe, które mieszkańcy naszej dzielnicy znają z Rynku są wspaniała ozdobą na wiosnę. Dodatkowo planuje się posadzić kilka drzew zimozielonych. W cieniu drzew przewidziane są krzewy, byliny i rośliny okrywowe. Aleja wiśniowa byłaby miejscem odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Sadzenie drzew ma wiele zalet: dają cień w lecie, zatrzymują wodę w glebie, produkują tlen. 31 038,28 zł
ZL19/02 Jankego - zielona ulica Katowic Projekt zakłada posadzenie drzew wzdłuż ulicy Jankego (począwszy od przejazdu kolejowego w Piotrowicach przy ul Barcelońskiej do skrzyżowania z ulicą Kolejową). Rodzaj i ilość drzew do ustalenia z ekspertami do spraw zieleni. Drzewa będą posadzone do wysokości środków. 34 665,89 zł
JP 21   KOSTUCHNA  
ZL21/01 Kostuchna Park - kwietna łąka z ogrodem deszczowym Kostuchna Park to zielony teren łąki, na którym w zeszłym roku w głosowaniu na projektu w Budżecie Obywatelskim mieszkańcy przegłosowali powstanie sąsiedzkiej strefy aktywności i odpoczynku wśród zielonych terenów. Łąka jest bardzo duża i przez jej część przebiegają kable wysokiego napięcia. Nie da się w tym miejscu wykonać żadnego projektu, a okoliczni mieszkańcy od dawna zgłaszają postulat stworzenia w tym miejscu łąki kwietnej oraz ogrodu deszczowego, który pozwoli na wykorzystanie wody do podlewania roślin przy osiedlu również przegłosowanych jako projektu w Budżecie Obywatelskim. 27 961,29 zł
ZL21/05 Urozmaicenie zieleni miejskiej poprzez nasadzenie nowych drzew i ozdobnych krzewów, pielegnacje trawnika oraz stworzenie skalniaka Posadzenie nowych drzew, wykonanie skalniaka z ozdobnymi krzewami i kwiatami. 31 831,29 zł
JP 22   PODLESIE  
ZL22/01 Zakup kwiatów oraz kwietnika umieszczonych na latarniach przy ulicy Uniczowskiej w Dzielnicy Podlesie Zakup kwietników na lampy. Zakup kwiatów, ziemia. Montaż kwietników na lampy 9 482,34 zł